1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yönetmeliğe göre taşıma işlerinde taban veya tavan ücret tarifesi uygulanabilecek. Yetki belgesi almak için en az 300.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması gerekirken, belge ücreti 150.000 TL olarak belirlendi.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 6 Temmuz’ da Resmi Gazete’ de yayımlandı. Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsayan yönetmelik, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanındaki organizatörlerin hizmet esaslarını, tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenliyor.

2019’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 0cak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini alacak. Yetki belgesi sahipleri, aldıkları belge kapsamına giren hizmetlerde, hizmetin sürekliliğini sağlamak zorunda olacak. Bakanlık, yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin ülke ekonomisi, kamu yararı aleyhine sonuç vermesi, aşırı ücret uygulanması, rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilecek. Bu da Bakanlık tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile yapılabilecek

Sayfalar