Gelişmekte olan ülkeler arasında en canlı ekonomilerden biri olan Türkiye, Doğu ile Batı'yı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak, küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye'nin stratejik konumu; dört saatlik uçuş mesafesi içinde toplam 1.6 milyar nüfuslu, milli geliri 30 trilyon doları aşan, toplam küresel ticaretin neredeyse yarısına karşılık gelen bir dış ticaret hacmine sahip birçok pazara erişim sunuyor. Türkiye'deki ticaret dikkat çekici bir biçimde artarken, bölgenin küresel ticaretteki varlığı da giderek güçleniyor. Türkiye'nin 2017 yılında 157 milyar doları aşması beklenen ihracatının 2023 yılında 500 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının da 850 milyar dolardan 2 trilyon dolara çıkması hedefler arasında yer alıyor.

Sayfalar